Центр трансферу технологій

Центр трансферу технологій науково-навчального центру „Конвергенція нано-, біо- та інфо- технологій для збалансованого регіонального розвитку” створено як структурний підрозділ ДонНУ із наукового обслуговування для здійснення управління інтелектуальною власністю і забезпечення процесу трансферу (комерціалізації) технологій в інтересах ДонНУ та науково-дослідних інститутів НАН України – учасників ННЦ «НБІ-Конвергенція», їхніх співробітників, студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів, а також надання консалтингового, науково-технічного і освітнього сервісу в інноваційній сфері. 

Координація та контроль поточної діяльності Центру здійснюється проректором з наукової роботи, що відповідає за інноваційний розвиток ДонНУ. 

Мета функціонування 

Сприяння розвитку інноваційної діяльності в ДонНУ, створення умов ефективної взаємодії університету з промисловістю, забезпечення трансферу результатів науково-дослідної діяльності співробітників ДонНУ за допомогою ліцензування технологій, створення високотехнологічних компаній на базі університетських технологій, а також залучення в ДонНУ дослідницьких грантів.

Особлива увага ЦТТ надається підвищенню обізнаності, навчанню і консультуванню співробітників і студентів ДонНУ про комерціалізацію наукових результатів і підприємництво в науково-технічній сфері. 

Якщо Ви бажаєте запропонувати власну технологічну пропозицію для її розміщення у базі даних Центра трансфера технологій ДонНУ та Національної мережи трансферу технологій, форму пропозиції можна завантажити тут.

Контактна інформація

Оформити заявку на завершену технологію та отримати консультацію з питань трансферу технологій можна за адресою: 
офіс 702, вул. Щорса 46, Донецьк, Україна 83050. Тел.: (062) 337-00-83. 
Е-пошта: research.div@donnu.edu.ua