Кластер сільського туризму "Мальовнича Бережанщина"

ІДЕЯ:
сприяння розвитку туризму в сільській місцевості;
задоволення та захист законних економічних, соціальних, творчих, національно-культурних, та інших спільних інтересів своїх членів.

РОБОТА:
сприяння розвитку туризму в сільській місцевості Бережанського району;
участь в розробці програм та проектів розвитку сільського туризму;
організація і проведення заходів, які популяризують села Бережанщини як рекреаційну зону;
визначення потреби в спеціалістах та професійно підготовлених кадрах для сільського туризму;
правовий захист членів Організації;
формування культури в галузі сільського туризму;
поширення набутого досвіду, організація виставок, ярмарок, конференцій, семінарів, фестивалів та інших культурно-масових заходів;
презентація Бережанщини як туристичного регіону на міжнародних і внутрішніх виставках, ярмарках, тощо;
сприяння підвищенню ділової кваліфікації і професіоналізму керівників та членів Організації.