Створення технопарків, техноцентрів та вільних економічних зон - австрійський досвід

З метою розвитку депресивних зон та розбудови транскордонного співробітництва в Австрії створені так звані “технопарки” та “техноцентри”.

Зокрема, в рамках процесу розширення ЄС, Австрією спільно з Чехією, Словаччиною та Угорщиною реалізовано проект “Знищення кордонів у свідомості”. Ключове місце в цьому проекті займають дев’ять технопарків (Доберсберг, Дрозендорф, Ретц, Хоенау, Брюк ам Ляйта, Гмюнд, Літшау, Лаа та Вайтра), завдяки яким відбувається розбудова економічних, соціальних та культурних зв’язків у прикордонних регіонах.

Особливе місце в цьому співробітництві посідає Транскордонний технопарк Гмюнд-Чеське Велєніце, який розташований на кордоні між Австрією та Чехією і має загальну площу 830 тис. кв. м (330 тис. кв. м на території Австрії та 500 тис кв. м у Чехії).

Діяльність цього технопарку сконцентрована на розбудові економічного співробітництва австрійських та чеських фірм. Поєднання переваг відносно дешевої чеської робочої сили та авторитету австрійської якості готової продукції, зробило це місце досить привабливим для інвесторів. Зараз у технопарку розташовано фірми, що працюють у галузях машинобудування, телекомунікації, програмного забезпечення, дерево- та металообробки, автомобілебудування.

Створення Транскордонного технопарку стало можливим завдяки спеціальній угоді між урядами Австрійської Республіки та Чеської Республіки, в якій обумовлено режим його функціювання. Реалізацію згаданої угоди було покладено на фірму WEG Wirtschaftspark-Entwicklungs-Gesellschaft m.b.H., яка зареєстрована у формі товариства з обмеженою відповідальністю відпо-відно до чинного законодавства Австрії.

Фінансування проекту здійснювалось за рахунок коштів Австрії та Чехії. При цьому, кожна з країн забезпечувала будівництво необхідних споруд та інженерних комунікацій на своїй території. Крім цього, земельні ділянки з обох сторін кордону були безкоштовно виділені для реалізації проекту. За словами директора Транскордонного технопарку Гмюнд-Чеське Велєніце Я.Крівана, австрійською стороною інвестовано в цей проект 86 млн. євро, а чеською – 72 млн.євро.

Поряд з цим, враховуючи, що проект відповідає цілі №2 Європейського Союзу щодо підтримки депресивного регіону, протягом останнього часу здійснювалось фінансування низки консалтингових програм за рахунок коштів Європейського фонду регіонального розвитку та програми INTERREG IIIA.

Серед позитивних надбань згаданого технопарку австрійська сторона особливо виділяє розширення економічних зв’язків між бізнесменами сусідніх країн, трансфер ноу-хау, створення нових робочих місць та розбудову регіону напередодні розширення ЄС.

З іншого боку, в Австрії створено низку техноцентрів. Зокрема, в Федеральній землі Бургенланд за сприянням ЄС створено 4 економічних зони та 8 технологічних центрів.

Згадані техноцентри засновувались в Бургенланді з метою розвитку технологічного потенціалу цієї федеральної землі. Справа в тому, що близьке розташування Відня (90 км) не давало змоги залучити технологічноорієнтовані фірми до роботи в цьому регіоні.

Головною ідеєю цього проекту стало створення єдиного бізнес-центру, в якому були б розташовані фірми, що впроваджують передові технології, проводять дослідження та надають різноманітні послуги для забезпечення нормального функціонування технологічного центру.


Урядом Бургенланду було надано підтримку в реалізації цього проекту, забезпечено часткове фінансування і у 1997 році завершено спорудження першої будівлі технологічного центру, а у 2002 році – споруджено третій корпус за рахунок надходжень від експлуатації перших двох споруд.

Загалом, у приміщеннях технологічного центру розташовано більше 200 фірм, на яких працює більше 2000 співробітників.

Технологічний центр є власністю ТОВ БІЦ Бургенланд, яке на 100% належить Уряду Бургенланду.

Одночасно зі створенням цієї фірми було засновано фірму ВІБАГ, яка спеціалізується на підтримці малого і середнього бізнесу в Федеральній землі Бургенланд. Ця фірма не тільки надає консультації щодо заснування нових підприємств (форма реєстрації та місце розташування), але й активно співпрацює з Райфайзенбанком та Банком Бургенланд для залучення кредитних ресурсів. Важливим фінансовим інструментом ВІБАГ є участь у виділенні коштів фондів: Венчур Кепітал фонду, технологічного фонду, фонду росту та фонду туризму, загальний обсяг яких становить більше 45 млн. євро. Крім цього, якщо створення підприємства відповідає певним вимогам ЄС, ВІБАГ надає допомогу в оформленні необхідних документів для отримання гранту ЄС на заснування фірми в депресивному регіоні.
Таким чином, при заснуванні нового підприємства фінансування витрат найбільш часто формується таким чином:

20% - кошти ЄС,
(20-30)% - власні кошти засновника,
(30-40)% - банківський кредит в одному із бургенландських банків,
(10-20)% - кредит за рахунок вищезгаданих фондів.
Така система дозволяє не тільки уникати типових помилок при заснуванні підприємств, але й здійснювати контроль за розвитком пріоритетних галузей господарства в регіоні.
Проте, австрійською стороною зазначається, що вищезгадані техноцентр та технопарк є скоріше виключенням з їх досвіду по реалізації таких проектів. Зокрема, в інших центрах та парках працюють в середньому 5-20 фірм, а кількість співробітників становить 30-100 осіб.

Загалом, на думку австрійської сторони, лише деякі із згаданих проектів виправдали своє призначення, але і то лише завдяки залученню коштів ЄС.

З іншого боку, зазначені проекти були спрямовані на розвиток депресивних територій та транскордонного співробітництва і відчутного впливу на економіку Австрії від реалізації цих проектів не очікувалося.